Totalentreprenør, arkitekt- og byggefirma

Funk Service er et dansk projektudviklings- og entreprenørselskab med brede kompetencer inden for en lang række byggeopgaver. Kontakt os for en dialog om dit projekt.

Ydelser og arbejdsområder

Funk Service er et dansk projektudviklings og entreprenørselskab. Vi opfører byggerier i hoved- og totalentrepriser i ind- og udland.

Offentlige kontrakter

har vi en del af, men vi har også specialiseret os i store renoveringsopgaver, beskæftiger os med nybyg af boliger/rækkehuse samt erhvervsbyggerier.

Vores netværk

består af en stor gruppe af underentreprenører, der når vi alle løfter i flok, både kan bygge stort og garantere for byggeriet.

Vores kerneydelse

er udvikling og gennemførelse af byggeprojekter lige fra idéfase til nøglefærdige afleveringer individuelt tilpasset byggeri, der opfylder kundens krav til arkitektur, funktionalitet, kvalitet og økonomi.

Billeder
Joshua Dalgaard

Passion for et godt resultat

Vores vision er helhjertet at skabe og bygge individuelle, kreative og skræddersyede byggeprojekter, der lever op til bygherrens forventninger.

Vi er fleksible, vi lytter, og vejen til beslutning er kort.

Med gode idéer, fremsynethed, konstant videreudvikling, fleksibilitet samt kompromisløs kvalitet varetager vi vores ansvar og sikrer 100 % tilfredshed både hvad angår service og ydelser.

Værelse på Bandholm Hotel

Nøglefærdige løsninger

Som total og hovedentreprenør realiserer vi individuelle og nøglefærdige erhvervsbyggerier

Vi tilbyder alle former for byggeydelser, der alle er underlagt komplet projektstyring. Vi begynder med den første rådgivning i salgsfasen, herefter planlægger vi byggeforløbet, udfører priskalkulation, koordinerer myndighedsbehandlingen, varetager byggeledelsen for derefter at udføre og levere det færdige byggeri til kunden.

En åben og kommunikativ væremåde er en meget vigtig del af vores virksomhedskultur

Totalentreprise

i fire projektfaser

FASE 1 - IDEEN FØDES

Rådgivning – Strategiplan

Vi kommer med løsningsmodeller, der opfylder de individuelle krav, der stilles til det konkrete projekt.
Gennem behovsanalyse med bygherre fastlægger vi de aktuelle behov for det totale byggeareal.
Efterfølgende udgør dette grundlaget for en fælles udformet, overordnet projektplan, herunder fastlæggelse af efterfølgende tidsplan indtil indgåelse af en endelig kontrakt.
I samarbejde med bygherre gennemfører vi forhåndsmøder hos aktuelle myndigheder, der resulterer i en samlet vurdering af aktuelle myndighedskrav for projektets godkendelse og gennemførelse.

Pen

FASE 2 – PROJEKTET DEFINERES

Design - Myndighedsbehandling

Designfasen

Ud fra projektviden opsamlet i fase 1 sammenfattes alle ønsker, idéer og behov til et første projektudkast. Vi udarbejder gennemskuelige og illustrative tegninger, herunder 3d visualiseringer af mulige løsninger, der afspejler bygherres ønsker og behov til projektet.
Funk Service udarbejder tegningsudkast, ydelsesbeskrivelse og kalkulerer et prisoverslag for gennemførelse af projektet.

Godkendelse

Grundlaget for det videre projektforløb er den indgåede kontrakt med ydelsesbeskrivelse, pris og tidsplan.
På basis heraf udarbejdes det komplette projektmateriale til myndigheder, med byggeansøgningstegninger, statikberegninger, energiberegninger m.m.
Funk Service tager højde for alle faktorer, der er nødvendige for en kompetent og hurtig myndighedsbehandling.

Byggeplanlægning

Herefter opstartes den egentlige byggeplanlægning med udarbejdelse af detaljerede arbejdstegninger, sikkerheds og sundhedsplaner, detaljerede tidsplaner, valg af leverandører, valg af underentreprenører samt betalingsplan.
En succesfuld byggeplanlægning foregår i samarbejde med bygherren og er essentiel for et godt og problemfrit byggeforløb.

hus

FASE 3 – PROJEKTETS UDFØRELSE

Målet er kendt – Vi bygger

Udførelsen af byggeriet

Efter en sidste bygherregennemgang og efterfølgende endelige godkendelse påbegyndes projektet. Projektlederen sørger for indkøb af materialer og indretning af byggepladsen med de nødvendige servicefaciliteter, hvorefter den egentlige byggeproces opstartes.
Under hele byggeforløbet afholdes byggemøder med relevante deltagere udvalgt efter byggeriets omfang og tidsmæssige stadie.
Når byggeprojektets afslutning nærmer sig, afholdes afleveringsforretning med bygherre. Her gennemgås byggeriets forløb med udgangspunkt i den oprindelige kontrakt samt eventuelle ændringer foretaget i samarbejde under byggeprocessen.

Dumpere

FASE 4 – GARANTI

Vi bygger til fremtiden

Support

Når byggeprojektet er afsluttet og leveret, står Funk Service naturligvis fortsat til rådighed. Vi supporterer vores byggerier både ved ibrugtagning og i de efterfølgende år.
Tilfredse kunder køber også deres næste byggeri hos os.
Vi følger de almindelige betingelser for totalentrepriser bekendtgørelse ABT93 og for hovedentrepriser bekendtgørelse AB92.

Dumper truck

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller sende en mail, hvis du ønsker et tilbud på en opgave.

Adresse

Birketvej 55, 4941 Bandholm

Mobil

+45 28 44 50 00

Email

joshua@funkservice.dk

Funk Service ApS

CVR: 31277175